Bài 11: Xuất bản bài viết đầu tiên & các chức năng cơ bản

Trong hành trình trở thành một blogger và sử dụng mã nguồn WordPress Ngọc tin chắc bạn sẽ dành phần lớn thời gian để tạo ra các… bài viết!

Chắc chắn rồi vì xây dựng bài viết, nội dung… là công việc chính của một blogger! Vì thế ở video phía dưới chúng ta sẽ cùng học cách để:

  • Sử dụng trình soạn thảo của WordPress và xuất bản bài viết đầu tiên lên internet
  • Học cách phân biệt thế nào là Post? Thế nào là Page?
  • Khi nào thì sử dụng Post và khi nào thì dùng Page?
  • Cách sử dụng chuyên mục (categorie) và thẻ (tag)
  • Cách đưa page hoặc post ra menu, cấu hình widget

Đây là những thao tác rất cơ bản và sẽ sử dụng liên tục, thường xuyên trong hành trình của bạn đấy! Chú ý và luyện tập nhé!