Bài 3: Blog của bạn sẽ viết về điều gì? (xác định chủ đề – niche)

Xác định chủ đề của blog, hay nôm na là blog của bạn sẽ viết về điều gì?

Là một bước rất quan trọng!

Về cơ bản vì viết blog cần rất nhiều nội dung và cần viết lâu dài vì thế bạn chắc chắn cần chọn một chủ đề mà bạn yêu thích nhất & có nhiều kiến thức nhất!

Tuy nhiên, vì chúng ta đang viết blog chuyên nghiệp do đó chúng ta cần có đọc giả và cần tạo ra được thu nhập từ blog. Do đó nếu chủ đề mà bạn yêu thích nhưng không có ai quan tâm thì khả năng rất khó để duy trì blog lâu dài.

Vì vậy với kinh nghiệm của Ngọc thì…

Bạn nên cân đối giữ 2 yếu tố: Đam mê cá nhân và mức độ quan tâm của đọc giả!

Có một số nguyên tắc để bạn xác đinh được chủ đề blog tốt nhất và vì thế đừng bỏ qua video ở bên dưới đây trước khi quyết định chọn chủ đề cho blog nhé!