Bài 1: Bạn có phù hợp để trở thành một blogger chuyên nghiệp?

Một câu hỏi mà tất cả những bạn khi nghĩ đến blog đều tự đặt ra đó là: Liệu tôi có phù hợp với công việc viết blog & trở thành một blogger hay không?

Vì thế trước khi đi vào bất cứ một bài học tiếp theo nào trong khóa học 1.2.3 BLOG này Ngọc muốn bạn hãy dành ít phút để tự kiểm tra lại xem rằng liệu việc xây dựng một blog đối với bạn có phù hợp hay không.

Trong bài học này Ngọc sẽ cùng bạn đi qua một số câu hỏi và từ những câu hỏi đó chúng ta sẽ đánh giá chính xác xem người như thế nào sẽ phù hợp để phát triển một blog? Và cuối cùng bạn cũng sẽ biết và mường tượng ra được để trở thành một blogger chuyên nghiệp bạn sẽ cần có những kỹ năng, phẩm chất gì?

Tất nhiên những câu hỏi này không hoàn toàn phản ánh hết tất cả và sau khi kết thúc bài học đầu tiên này chắc chắn sẽ có những bạn cảm thấy “ồ mình rất phù hợp với một blog”, nếu vậy thì xin chúc mừng bạn.

Tuy nhiên cũng cũng những bạn sẽ cảm thấy “ơ hình như xây dựng một blog không phù hợp với mình” “mình không có đủ những kỹ năng, phẩm chất này…”, nếu vậy xin bạn cũng đừng vội thất vọng vì khoá học này ra đời để giúp bạn có được những điều đó mà!

Ở những bài học tiếp theo chắc chắn bạn sẽ có được những kỹ năng, biết cách phát triển, xây dựng một blog như thế nào và nên nhớ:

Tất cả những blogger chuyên nghiệp và thành công nhất đều bắt đầu từ con số 0, điều quan trọng là bạn cảm thấy mình cần một blog và muốn có một blog là đủ!