Bước 1: Bạn đã thật sự sẵn sàng cho 1 BLOG?

Rất nhiều người muốn có một blog và cuối cùng bằng cách nào đó họ cũng có 1 blog. Nhưng việc muốnthật sự muốn phát triển blog đó lâu dài lại là hai điều hoàn khác nhau.

Ngọc cũng không dám chắc chắn rằng bạn có phù hợp hay đã thật sự sẵn sàng cho một blog hay chưa nhưng trong phần 1 này Ngọc sẽ giúp bạn xác định rõ tầm nhìn, hiểu hơn về công việc viết blog chuyên nghiệp trong tương lai, ngoài ra qua bước này bạn sẽ có được một tư duy và chiến lược phát triển blog đấy!

Đừng bao giờ bỏ qua bước này vì bạn cảm thấy nó hơi “lý thuyết” nhé đây sẽ là bước rất quan trọng đấy. Và thực sự với kinh nghiệm của Ngọc thì nếu bạn chuẩn bị những điều Ngọc sẽ hướng dẫn trong bước này càng kỹ bao nhiêu thì về lâu dài công việc phát triển blog của bạn càng bền vững bấy nhiêu.

Để bắt đầu vui lòng chọn từng bài trong mục lục dưới đây: