Bài 8: Tìm hiểu giao diện dashboard & cấu hình cơ bản

Dashboard hay còn gọi là giao diện quản trị của blog WordPress!

Đây là nơi dành cho bạn (chủ nhân blog) thao tác và quản trị trang blog của mình như: Cài đặt, viết bài, đăng bài, chỉnh sửa… tóm lại là nơi vận hành blog mà chỉ có bạn mới đăng nhập và thao tác được.

Chúng ta cùng tim hiểu giao diện dashboard và các chức năng cơ bản của nó ở video bên trên nhé!

Lưu ý: Tất cả những thao tác bên dưới video này là cơ bản, trong quá trình vận hành blog sẽ có rất nhiều điều để bạn khám phá thêm. Đây chính là lý do bạn sẽ luôn cần cập nhật thông tin thường xuyên khi sử dụng WordPress!