Bài 6: Sử dụng trình soạn thảo classic cổ điển và Gutenberg

Khi viết blog thì việc sử dụng trình soạn thảo có lẽ là thao tác bạn dùng nhiều nhất mỗi ngày.

Từ sau bản WordPress 5.0 được tung ra từ ngày 06/12/2018. WordPress đã thay đổi trình soạn thảo classic editor sang thành block editor.

Nó được đặt tên là Gutenberg (block editor), và chính thức là một phần của WordPress (trình duyệt mặc định). Video dưới đây Ngọc sẽ hướng dẫn bạn sử dụng trình soạn thảo mới này nhé:

Giải thích về cách sử dụng trình soạn thảo Gutenberg:

cách sử dụng trình soạn thảo Gutenberg

  • A, C: Cho phép bạn add block mới
  • B: Nút undo/redo
  • D: Xem trước bài viết, bên cạnh là nút đăng bài
  • E: Sẽ xuất hiện các setting cho bài viết như: category, tag, permalink, featured image…
  • F: Sau khi bạn chọn bất kỳ block nào, nút này cho bạn nhiều tùy chỉnh sâu hơn trên block đó.
  • G: Ở đây bạn sẽ chỉnh được các chế độ view trên trình soạn thảo này.