Bài 4: Cài đặt cơ bản ban đầu & cài plugins

Bài học này bạn sẽ biết các cấu hình cơ bản cho blog & cài đặt các plugin cần thiết nhất!

Lưu ý: Tất cả những thao tác bên dưới video này là cơ bản, trong quá trình vận hành blog sẽ có rất nhiều điều để bạn khám phá thêm. Đây chính là lý do bạn sẽ luôn cần cập nhật thông tin thường xuyên khi sử dụng WordPress!

Tham khảo thêm: